Mobirise

Projecte executiu de quatre noves places del programa superilles. LOT 4 : plaça consell de Cent - Girona

Els eixos verds són carrers pacificats, amb llocs d'estada i més verd, que permeten desplaçar-se a peu amb comoditat, confort i seguretat. En els encreuaments d'aquests eixos verds, i gràcies als característics xamfrans, sorgeixen noves places: espais d'uns 2.000 m2, ara dedicats totalment al trànsit, però que es convertiran en espais d'estada confortables, on el verd, els paviments permeables o el joc tindran un paper principal.

Projecte: UTE Under Project LAB - BOPBAA arquitectura
Promotor: BIMSA

Mobirise

Projecte executiu de reurbanització de la Baixada de la Glòria, al Districte de Gràcia, Barcelona

El carrer Baixada de la Glòria és un dels itineraris utilitzats pels turistes per a accedir al Park Güell:
La parada de metro més propera és Vallcarca de la L3-Verda, situada a uns 200m de distància de Baixada de la Glòria.

L'estratègia passa per a donar continuïtat a aquestes petites àrees associades a elements de vegetació, que es repeteixen tant a la zona de les escales com als trams rodats. La funcionalitat tant dels espais d'estada com de la vegetació passa per a donar-los horitzontalitat, sense de la qual no és possible desenvolupar aquests usos. Només cal veure els problemes de manteniment que tenen les franges verdes actuals, en pendent, al costat de les escales mecàniques. 

Projecte: B2B arquitectes
Promotor: BIMSA

Mobirise

Projecte del parc del lliscament a Reus.

El projecte executiu del parc del lliscament haurà de definir la remodelació de l’actual skatepark, del qual es preveu conservar el quarter pipe actual, i ampliar-lo amb una zona de «pools», i altres elements i espais esportius complementaris al cantó nord de la pista actual.

Projecte: SCOB arquitectura i paisatge
Promotor: Ajuntament de Reus

Mobirise

Projecte executiu de millora i consolidació de la urbanització tàctica existent en la Ronda Sant Antoni entre els carrers Compte d'Urgell i Casanova. Districte de Ciutat Vella i l'Eixample de Barcelona.

Actualment, l’espai descrit anteriorment té un ús molt intensiu per part de veïns i veïnes, que s’han fet seu aquest lloc com a espai de trobada, joc i relació veïnal. És per això que l’Ajuntament ha decidit millorar les condicions actuals de les lloses, a través d’una actuació tàctica, que disposi de nous elements de mobiliari urbà i disseny d’espais per diverses activitats; així com millorar l’accessibilitat a les lloses i la seva relació amb les voreres de l’entorn.

Projecte: Isabel Bennasar Fèlix
Promotor: Ajuntament de Barcelona - BIMSA

Mobirise

Avantprojecte de la pista coberta municipal a El Bruc. 

La proposta prioritza la integració dins l’entorn natural de les dues grans peces que està previst ubicar a l’àmbit de projecte: la pista coberta i una zona d’ aparcament.
El projecte està situat en un àmbit de valor paisatgístic del Pla Especial de
Protecció de la Muntanya de Montserrat i es considera d’especial rellevància resoldre les necessitats de programa respectant el caràcter i condicions actuals del lloc.
En aquest sentit, es tractarà de minimitzar l’impacte visual sobre el paisatge del volum de la nova pista coberta i de l’aparcament, utilitzant la topografia i la vegetació com a principals eines de projecte, sense afectar la vegetació existent situada a la part oest de la parcel·la.

Projecte: B2B arquitectes
Promotor: DIBA - Diputació de Barcelona

© Copyright 2020 CVC - All Rights Reserved

Mobirise web page maker - Details here