Projectes

Obra Nova
Rehabilitació / Reforma
Ampliació
Interiorisme

Col.laboracions

Càlcul Estructures
Càlcul Instal·lacions
Eficiència Energètica

Documents Tècnics

Informes
Dictàmens
Peritatges
Valoracions

Paisatgisme

Espai públic
Jardins
Piscines

Urbanisme

Plans Parcials
Plans Especials
Parcel·lacions
Segregacions

Obra Civil

Projectes Urbanització
Xarxes Clavegueram
Xarxes Enllumenat
Xarxes Reg

Control Econòmic

Amidaments
Pressupostos
Control Costos

Management

Project 
Construction 
Cost

alguns dels nostres clients públics i privats

© Copyright 2020 CVC - All Rights Reserved

This website was started with Mobirise website template